Aktualizacja Windows 10 + Kopia Zapasowa Dysku

Aktualizacja Windows 10 + Kopia Zapasowa Dysku

Film przedstawia kompletne podejście do aktualizacji komputera do wersji Windows 10.

1. Kopia Zapasowa Dysku lub Partycji systemowej na wszelki wypadek, gdyby np. instalacja nie powiodła się lub też po dłuższym użytkowaniu Windows 10 dojdziemy do wniosku, że chcemy przywrócić to co było, czyli system z przed aktualizacji.

2. Kompletna aktualizacja z Windows 8.1 na laptopie ASUS Transformer Book T100 do Windows 10.

3. Pokazanie sposobu, jak w systemie Windows 10 można przywrócić poprzedni system, bez dodatkowych narzędzi (tylko przez miesiąc od aktualizacji).

4. Omówienie kilku podstawowych funkcjonalności, jakie Windows 10 posiada.

Zapraszam do zobaczenia całego filmu, a postępując wg niego, każdy kto stoi przed dylematem, AKTUALIZOWAĆ, czy też NIE AKTUALIZOWAĆ, będzie mógł sobie z całym tematem poradzić bez problemu.

Subskrybujcie kanał, Komentujcie film i udostępniajcie dalej swoim znajomym.

Aktualizacja Windows 10 + Kopia Zapasowa Dysku
Aktualizacja Windows 10 + Kopia Zapasowa Dysku

The film presents a complete approach to upgrade your computer to Windows 10.

1. Backup disk or partition system just in case, if eg. The installation failed, or after prolonged use Windows 10 come to the conclusion that we want to restore what was, which is a system of prior updates.

2. Complete upgrade from Windows 8.1 on a laptop ASUS Transformer Book T100 to Windows 10.

3. Showing the way as Windows 10, you can restore the previous system, without additional tools (only a month of renovation).

4. Discussion of some of the basic functionality that Windows 10 has.

I invite you to see the whole movie, and by following him, anyone who faces the dilemma, UPDATE, or NOT UPDATE, will be able to deal with the whole theme handle without a problem.

Subscribe channel, Komentujcie movie and provides further your friends.

Views: 3

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl