CZY DODATKOWY PRZEWÓD PLUSOWY ZWIĘKSZY NAPIĘCIE NA AKUMULATORZE? TEST I POMIAR PRZY MAX OBCIĄŻENIU

Przewód plusowy, Kabel plusowy, dodanie przewodu plusowego, Opel Astra G II Vauxhall

Jeżeli wiemy, że mamy stratę napięcia na przewodzie plusowym od alternatora do akumulatora powyżej 0.2V (np  0.5V – jak pokazałem na początku filmu) i nie mamy zwiększonej straty napięcia na przewodzie masowym, to zamiast wymieniać lub naprawiać alternator (np. regulator napięcia), powinniśmy się zająć naprawą instalacji elektrycznej na odcinku przewodu plusowego.

⚠️ Należy uznać, że na przewodzie plusowym przy maksymalnym obciążeniu elektrycznym nie powinno być większego spadku niż 0.2V, czyli mieścić się pomiędzy 0,0 – 0,2V. Wszystko co powyżej, powinno zwrócić naszą uwagę na problem z klemą, przewodem, jego izolacją lub końcówkami przewodu, czyli coś jest nie tak z przewodem plusowym.

Można wymienić całą oryginalną wiązkę elektryczną lub ją próbować naprawiać, co wymaga czasu, często podnośnika i dużej ilości czasu, ale znacznie prostszym rozwiązaniem jest po prostu dodanie drugiego, równoległego przewodu plusowego, przez co zmniejszymy rezystancję i zauważalnie zwiększymy napięcie na klemach akumulatora, dzięki czemu akumulator będzie lepiej i szybciej ładowany podczas pracy silnika, a inne odbiorniki elektryczne, jak na przykład światła mijania w samochodzie, będą świecić mocniej.

Mam nadzieję, że mój film Wam się przyda, by rozwiązać swoje problemy z ładowaniem akumulatora.

Jeżeli macie jakieś problemy z Waszymi instalacjami elektrycznymi w samochodach, opiszcie je w komentarzu pod filmem, a być może uzyskacie cenne rady lub rozwiązania.

⚠️ Film zrealizowany na samochodzie Opel Astra G II 1.6 16V x16xel 1998.

Dziękuję Wam za uwagę i serdecznie Was pozdrawiam 😉

#Auto #Alternator #Akumulator #Kabel #Przewód #Instalacja #Mechanika #Elektryka #Elektromechanika #Klema #ForumWiedzy #Opel #Astra

👊 SUBSKRYBUJ na YOUTUBE kanał FORUMWIEDZY ► https://bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► https://bit.ly/3aqY3oC
🔴 PINTEREST ► https://bit.ly/2KlMHrk
🔵 FACEBOOK ► https://bit.ly/2RQXiOX
⭐️ TWITTER ► https://bit.ly/2wUQ8SN
👉 WWW ► https://www.forumwiedzy.pl

💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
❗️ Subskrybuj kanał “ForumWiedzy”, by nie przegapić nowych filmów 👀
🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦

👊 Pozdrawiam

If we know that we have a voltage loss on the positive wire from the alternator to the battery above 0.2V (e.g. 0.5V – as I showed at the beginning of the video) and we do not have an increased voltage loss on the ground wire, then instead of replacing or repairing the alternator (e.g. voltage regulator)  , we should repair the electrical system in the section of the positive wire.

⚠️ It should be considered that there should be no greater drop than 0.2V on the positive wire at maximum electric load, i.e. between 0.0 – 0.2V.  Everything above should draw our attention to the problem with the clamp, the wire, its insulation or the wire ends, i.e. there is something wrong with the positive wire.

You can replace the entire original wiring harness or try to repair it, which takes time, often a jack and a lot of time, but a much simpler solution is to simply add a second parallel positive wire, thereby reducing the resistance and noticeably increasing the voltage on the battery terminals, thanks to which  the battery will be charged better and faster while the engine is running, and other electrical consumers, such as the low beam in a car, will shine stronger.

I hope you find my video useful to solve your battery charging problems.

If you have any problems with your electrical installations in cars, describe them in the comment below the video, and perhaps you will get valuable advice or solutions.

⚠️ Film made on Opel Astra G II 1.6 16V x16xel 1998.

Thank you for your attention and I cordially greet you 😉

#Auto #Alternator #Battery #Cable #Cable #Installation #Mechanics #Electrics #Electromechanics #Klema #Knowledge Forum #Opel #Astra

👊 SUBSCRIBE to YOUTUBE channel FORUMWIEDZY ► https://bit.ly/2XSLq36 and click 🔔
👀 WATCH INSTAGRAM OF THE KNOWLEDGE FORUM ► https://bit.ly/3aqY3oC
🔴 PINTEREST ► https://bit.ly/2KlMHrk
🔵 FACEBOOK ► https://bit.ly/2RQXiOX
⭐️ TWITTER ► https://bit.ly/2wUQ8SN
👉 WWW ► https://www.forumwiedzy.pl

💡 Write questions, comments, doubts, suggestions in the commentary below the film.  😀
❗️ Subscribe to the “ForumWiedzy” channel to not miss new videos 👀
🎥 Share this video with your friends on social media 👨‍👩‍👦‍👦

👊 Regards

Odsłony: 360

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl