Jak kompleksowo przyspieszyć działanie komputera? Poradnik Skuteczny!

Wielu z Was zastanawia się jak zwiększyć szybkość swojego komputera stacjonarnego, laptopa, netbooka i najprostszym rozwiązaniem jest, optymalizowanie systemu Windows, po przez zabawy w rejestrze, programy do czyszczenia rejestru, systemu, dysku, przyspieszacze, odkurzacze i inne bzdury.

Takie przyspieszenie niewiele daje, często uszkadza poprawną pracę systemu Windows.

Jak kompleksowo przyspieszyć działanie komputera? Poradnik Skuteczny!

Dwa najbardziej skuteczne sposoby na zwiększenie wydajności, to:

1. Wymiana dysku HDD na SSD – skok wydajności jest NATYCHMIASTOWY, a praca z komputerem nawet zawalonym aplikacjami jest KOMFORTOWA

2. Wyczyścić dokładnie układ chłodzenia, wymienić pastę termo przewodzącą, wymienić termopady, oczyścić radiator i wszelkie kanały wentylacyjne, tak samo w laptopach jak i komputerach stacjonarnych, wysoka temperatura skutecznie potrafi spowolnić każdy komputer, obniżając taktowanie procesora, a czasem nawet wyłączanie komputer lub resetowanie.

Nie ma wierzyć w cuda, że magicznym programem przyspieszymy nasz komputer, strata czasu i nerwów, wymieniamy dysk, czyścimy nasz komputer z kurzu i cieszymy się wydajnym, nawet bardzo wydajnym komputerem.

Nawet 5 czy 8 letni komputer, po wymianie dysku HDD na SSD dostaje drugą młodość, a nawet działa szybciej, niż jak był nowy, wszystko przy dysku SSD działa szybciej.

Jeżeli macie dobre rady, swoje opinie, uwagi, piszcie w komentarzu pod filmem, powyżej w filmie to po prostu moje przemyślenia związane z moim doświadczeniem serwisowym.

Pozdrawiam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziesz dużo ciekawych poradników, testów.

Many of you are wondering how to increase the speed of your desktop, laptop, netbook and easiest solution is to optimize Windows, after the fun in the registry, registry cleaner software, system, disk, accelerators, vacuum cleaners, and other nonsense.

Such acceleration little give, often damages the normal Windows operation.

Two of the most effective ways to increase productivity are:

1. Replacing the HDD to SSD – jump in performance is INSTANT, and working with computer applications is even collapsed COMFORT

2. Thoroughly clean the cooling system, replace the thermo conductive paste, replace termopady, clean the heat sink and all ducts, as well as laptops and desktops, high temperature can effectively slow down any computer, reducing the CPU clock speed, and sometimes even off the computer or reset .

It does not believe in miracles, magic program that will speed up your computer, a waste of time and nerves, replace the drive, we clean your computer from dust and look forward to a powerful, very powerful computer.

Even a 5 or 8 year old computer, after replacing the HDD to the SSD gets a second youth, and even runs faster than when he was new, all with the SSD is faster.

If you have good advice, their opinions, comments, write in the comments below the video, above, the film is simply my thoughts related to my experience the service.

I greet and encourage you to subscribe to my channel, where you will find a lot of interesting guides, tests.

Views: 0

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl