Jak obliczyć pobór prądu przez żarówkę lub inny odbiornik elektryczny?

Załóżmy, że dana żarówka jest odbiornikiem liniowym i chcemy obliczyć pobór prądu oraz zużycie prądu w kilowatogodzinach, zatem.

Przykładowa żarówka o mocy 50W, która pracuje przy napięciu sieciowym 230V.

Wzór na moc:
P=U * I * cos (fi)
przekształcamy wzór w celu obliczenia prądu:
I= P / (U * cos (fi))
Przy założeniu, że odbiornik jest liniowy, to cos (fi) współczynnik mocy = 1, to:
I = 50 / (230 * 1) = 0.22 A
Taki prąd płynie przez dany odbiornik liniowy.

Żarówka gdyby pracowała przez 1 godzinę, to zużyje 0.22 Ah.
Żarówka gdyby pracowała przez 4 godziny, to zużyje 4 h x 0.22 A = 0.88 Ah.

Jeżeli chcemy obliczyć pobór (zużycie) prądu w kilowatogodzinach (kWh), to wystarczy nam moc odbiornika oraz koszt 1 kWh z zakładu energetycznego.

Przykładowo, nasza żarówka o mocy 50W, czyli 0.05 kW, jeżeli pracuje przez 1 godzinę, to zużyje 0.05 kWh, a gdyby pracowała przez 4 godziny, to zużyje 0.05 kW x 4 h = 0.2 kWh.

Jeżeli przyjmiemy, że 1 kWh kosztuje 0.60 zł, to jedna godzina pracy żarówki kosztuje nas: 0.05 kWh x 0.60 zł = 0.03 zł, czyli 3 grosze.

Views: 1106

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl