OKNO PCV Regulacja docisku skrzydła do ramy. TRYB ZIMOWY

OKNO PCV Regulacja docisku skrzydła do ramy. TRYB ZIMOWY

PL: W tym filmie pokazuję jak wyregulować bolce regulujące siłę docisku skrzydła okiennego do ramy na okres ZIMA, czyli mocne dociśnięcie ramy, umożliwiające lepszą oszczędność na ogrzewaniu mieszkania / domu. Mocniejsze dociśnięcie skrzydła do ramy powoduje wyższą szczelność mieszkania i znacznie mniejszy upływ ciepła z pomieszczenia przez uszczelki. Uszczelki są w tym trybie mocno ściśnięte przy zamkniętym oknie. Naturalnym skutkiem jest ciężej pracująca klamka okna, ponieważ tarcie bolca i uchwytu w ramie jest znacznie wyższe.

Do wykonania potrzebny jest jak widać na filmie tylko klucz imbusowy, którym kręcimy tak, by większa część mimośrodu była bliżej przedniej części okna, czyli tak jak na filmie.

GER: In diesem Video zeige ich, wie man Einstellen der Auflagekraft über Stifte des Flügels an den Rahmen für einen Zeitraum von Winter, die starke Spannrahmen, wodurch eine bessere Effizienz zur Beheizung einer Wohnung / Haus. Schieben stärkere Flügeln an den Rahmenteilen zu höheren Leckage Wohnung und einem viel kleineren Durchgang von Wärme von der Dichtung. Dichtungen sind fest diesen Modus gedrückt wird bei geschlossenem Fenster. Die natürliche Folge ist ein Fenstergriff härter arbeiten, weil die Reibung Schraube und Halterung am Rahmen ist viel höher.

So führen Sie, wie Sie im Video sehen kann nur Inbusschlüssel, die wir dabei sind, dass die meisten der exzentrischen näher an der Vorderseite des Fensters, die genau wie der Film ist.

ENG: In this video I show how to adjust the downforce governing pins the sash to the frame for a period of Winter, the strong clamping frame, enabling better efficiency for heating an apartment / house. Pushing stronger wings to the frame results in higher leakage apartment and a much smaller passage of heat from the seal. Seals are firmly pressed this mode with the window closed. The natural result is a window handle working harder because the friction bolt and bracket on the frame is much higher.

To perform you need as you can see in the video only allen key, which we’re doing so that most of the eccentric closer to the front of the window, which is just like the movie.

Odsłony: 31

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl