Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Ogród Żółty i Ogród Czerwony – Polska jest piękna

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (Ogród Żółty i Ogród Czerwony) to duży ogród miejski z ofertą różnorodnych wydarzeń tematycznych, placem zabaw i ekspozycjami przyrodniczymi.
Wspaniałe i rozległe miejsce dla amatorów spacerów wśród wspaniałej przyrody, dostępny bezpłatnie dla rowerzystów, natomiast nie wolno wprowadzać piesków. W ogrodzie żółtym bardziej się spodoba rodzinom z małymi dziećmi, gdyż jest duży plac zabaw, restauracja i wieża widokowa. W ogrodzie czerwonym bardziej spodoba się parom i osobom dorosłym, ponieważ nie ma tu placu zabaw, ale jest zbiornik wodny, drewniany most, altany zadaszone, dużo roślinności i alejek spacerowych. Polecam odwiedzić obydwa ogrody, bo każdy ma coś w sobie i przy każdym jest osobny parking. Na filmie wszystko dokładnie zaprezentowałem.

Teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego:
Ogród Żółty (ul. Sosnowa 5)
otwarty dla zwiedzających
w dni powszednie od godz. 6.00 – 20.00,
w weekendy w godz. 9.00 – 20.00

Ogród Czerwony (ul. Grudniowa)
otwarty dla zwiedzających
w dni powszednie od godz. 7.00 – 19.00,
w weekendy w godz. 9.00 – 19.00.

“Śląski Ogród Botaniczny (ŚOB) w 2013 roku obchodził swoje dziesięciolecie. Sama idea utworzenia ogrodu botanicznego w Mikołowie zrodziła się w 1997 roku. Podstawę dla tego pomysłu stanowiła inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w 1996 roku, z której wyniknęło, że w Mokrem, sołectwie Mikołowa, zachowały się unikatowe elementy środowiska naturalnego. Na obszarze ok. 5 km2 przetrwało rzadko spotykane bogactwo siedlisk przyrodniczych: cenne drzewostany leśne FiołkoWej Góry i doliny dwóch potoków: Promny i Jasienicy; tereny podmokłe i pola uprawne z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami; wyrobiska wapienne, wąwozy i wzgórza; setki gatunków roślin i zwierząt, także rzadkich i chronionych.

Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że cele te zostały osiągnięte, a Śląski Ogród Botaniczny, który zajmuje powierzchnię niemal 100 ha, wpisał się już na dobre w krajobraz Górnego Śląska, jak i w świadomość jego mieszkańców.

Położenie ŚOB jest dużym atutem, znajduje się bowiem kilkanaście kilometrów od Katowic, centrum górnośląskiej konurbacji, w sąsiedztwie głównego szlaku komunikacyjnego ku południowej granicy kraju. To centralne położenie gwarantuje dogodny dojazd ze wszystkich stron.

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew owocowych.

Misja Ogrodu realizowana jest m.in. poprzez tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną Śląska oraz strefy klimatu umiarkowanego dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń; prezentację kolekcji roślin, umożliwiającą poznawanie gatunków chronionych; prowadzenie badań naukowych, aktywny udział w kształtowaniu postawy proekologicznej wśród mieszkańców regionu oraz propagowanie informacji na temat sposobów zachowania bioróżnorodności. Realizację misji Ogrodu wspiera niemal od początku jego istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Siedzibą Ogrodu od maja 2012 roku jest Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5. „Dziedzictwo przyrodnicze” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura i Środowisko”. Na ten cel zaadaptowano bazę powojskową znajdującą się na Sośniej Górze (wys. 329 m n.p.m.). W miejsce bunkrów – garaży powstał budynek Centrum, w którym mieści się m.in. zaplecze administracyjne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, sale konferencyjne, laboratoria badawcze, biblioteka. Nad budynkiem wznosi się wieża widokowa o wys. 14 m, z której rozciąga się malowniczy widok na Górny Śląsk i Beskidy. Centrum otoczone jest parkiem, w którym znajduje się trzypoziomowy plac zabaw w całości wykonany z ekologicznych, bezpiecznych elementów, przeznaczony do zabawy i rekreacji dzieci w każdym wieku. Na obszarze niemal 20 ha założono 14 kolekcji roślinnych (m.in. kolekcje siedliskowe, ogród fenologiczny, różaneczniki, murawy, rośliny wrzosowate) oraz poprowadzono 3 km ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych. Co roku Śląski Ogród Botaniczny odwiedza kilkanaście tysięcy gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy.”
Źródło informacji: http://www.obmikolow.robia.pl/historia_ogrodu,i329.html

Napisz w komentarzu, co myślisz o tym miejscu?
Polecam odwiedzić osobiście. Naprawdę warto!

Adres: Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
Google mapy nawigacja GPS: https://goo.gl/maps/yNAan5uAqmWLambU6
WWW: http://www.obmikolow.robia.pl/
Telefon: +48327797602

Mikołów #Mikolow #Ogród

Śląski Ogród Botaniczny Mikołów
Relaks Mikołów
Polska jest piękna
Ciekawe miejsce
Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć
Najpiękniejsze miejsca w Polsce
Warto zobaczyć
Gdzie na weekend?

Odsłony: 140

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl