Inżynieria Oprogramowania | Pytania i Odpowiedzi

14 września 2017

1. Co to są dane? Co rozumiemy przez dane? -Materialne reprezentowanie danych -odpowiadają pojedynczym, zarejestrowanym faktom na podstawie, których otrzymujemy informacje o świecie. 2. Jakie działania obejmują procesy przetwarzania danych? -Generowanie danych -zbieranie, gromadzenie danych -przechowywanie -przekształcanie -interpretacja -przekazywanie -udostępnianie -wykorzystywanie 3.  Co to jest informacja? Rodzaj zasobów , który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy, o nas i o otaczającym świecie 4. Jakie znasz cechy informacji, decydujące o jej przydatności?…

Read More >>