Transformator Separacyjny – jak działa? jak podłączyć do instalacji elektrycznej? TOROIDY TS600VA

5 grudnia 2019

Z tego filmu dowiesz się co to jest transformator separacyjny, do czego służy i gdzie można zastosować. Używasz transformatora separacyjnego ? “Transformator separacyjny to specjalny transformator, którego przekładnia jest równa 1 (napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu) oraz ma separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Stosowany jako jedna z form ochrony przeciwporażeniowej wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, wnętrzach metalowych zbiorników, a z różnych powodów nie korzysta się z urządzeń o obniżonym (bezpiecznym)…

Read More >>