Gniazdo elektryczne podwójne – odwrotna polaryzacja w drugim gnieździe – warto wiedzieć!

20 października 2019

Warto wiedzieć te kwestie przed wymianą gniazdka i przy doborze odpowiedniego gniazda elektrycznego podwójnego. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Views: 168

Read More >>