Wideorejestrator w Austrii – czy można mieć zamontowany i nagrywać drogę? 2024

Wysłałem dziś zapytanie do Ambasady Austrii w Warszawie za pomocą formularza na stronie https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/podroz-do-austrii/, o treści:

“Dzień dobry, uprzejmie proszę o informację aktualną na rok 2024, czy Polacy jeżdżący swoimi samochodami po Austrii, np. jadąc z Polski do Chorwacji na wakacje, mogą mieć w swoich samochodach zamontowane wideorejestratory i nagrywać podróż, czy też kategorycznie wideorejestrator powinien przed wjazdem na teren Austrii zostać zdemontowany lub może być zamontowany, ale musi być wyłączony?”

Odpowiedź z konsulatu Austrii w Warszawie – 28.06.2024 r.

Szanowny Panie,

jako odpowiedź pozwolę sobie przesłać link do artykułu na temat kamer samochodowych, przygotowanego przez austriacki automobilklub: Zulässigkeit von Dashcams im österreichischen Straßenverkehr | ÖAMTC (oeamtc.at). Mam nadzieję, że będzie pomocny.

Z poważaniem

Link do strony Austriackiej z odpowiedzi Konsulatu zawiera wiele informacji, warto przeczytać, jeśli nie rozumiemy języka niemieckiego, stronę można przetłumaczyć na język polski – https://www.oeamtc.at/thema/vorschriften-strafen/zulaessigkeit-von-dashcams-im-oesterreichischen-strassenverkehr-16180594

Poniżej przetłumaczona część strony, najważniejsze informacje, czyli krótko mówiąc, najlepiej zdemontować kamerę przed wjazdem do Austrii i nie ryzykować, a jeśli nie możemy zdemontować, to wyłączyć nagrywanie, wyłączyć kamerę i wyciągnąć kartę pamięci, na wszelki wypadek oraz skierować obraz w dół, tak by nikt nie mógł podejrzewać, że jest nagrywany, dodatkowo pojazd z zainstalowaną kamerą samochodową powinien być oznaczony, że takową kamerę posiada. TUTAJ poczytaj o ciekawym przypadku ukarania kierowcy mandatem.

Kary za nagrywanie i ew. sprawy sądowe, które mogą być następstwem używania wideorejestratorów w Austrii z ciągłym nagrywaniem przestrzeni publicznej, samochodów, osób, wg mnie nie są warte ryzykowania. Normalnym dla nas jest, zainstalowanie kamery na przedniej szybie i nagrywanie ciągłe, do pojemności karty pamięci, a potem nadpisywanie, co do zasady w Austrii jest zabronione.

Poniżej przetłumaczona strona, do której link dostałem z Ambasady – https://www.oeamtc.at/thema/vorschriften-strafen/zulaessigkeit-von-dashcams-im-oesterreichischen-strassenverkehr-16180594:

“Dopuszczalność kamer samochodowych w austriackim ruchu drogowym

Kamery samochodowe – małe kamery montowane na desce rozdzielczej lub przedniej szybie – są dozwolone tylko w wąskich granicach.

Kamery samochodowe w samochodowej kamerze wideo iStockphoto

Kamery samochodowe w kamerze samochodowej – © iStockphoto

Za nielegalne rejestrowanie lub przekazywanie danych osobowych bez zgody osób, których to dotyczy, grożą wysokie kary.

Kamery samochodowe w Austrii

W Austrii kamery instalowane na budynkach lub pojazdach z widokiem na obszary publiczne podlegają surowym wymogom dotyczącym „przetwarzania obrazu” ustawy o ochronie danych (DSG), a także wymogom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Osoby prywatne, które publikują lub przekazują obrazy lub materiały wideo, na których można rozpoznać lub zrozumieć osoby lub tablice rejestracyjne pojazdów na podstawie okoliczności, popełniają przestępstwo i muszą zaakceptować nakaz sądowy .

Kiedy dozwolone jest korzystanie z kamery samochodowej?

W wyjątkowych przypadkach możesz sprawdzić , czy kamera samochodowa była legalnie używana, zadając w każdym przypadku następujące pytania.

Cel nagrania
Dozwolone: ​​Dokumentowanie wypadku związane ze zdarzeniem
Zabronione: Systematyczne monitorowanie „w przypadku…”. Działalność ta jest zastrzeżona dla administracji państwowej.

Lokalne ograniczenia rejestracji
Dozwolone
 : ​​obszar rejestracji w pobliżu pojazdu; kąt kamery jest przechylony „w dół”; niska rozdzielczość aparatu; Nie można już zidentyfikować osób ani pojazdów znajdujących się dalej.
Zabronione: zdjęcia szerokokątne w wysokiej rozdzielczości wokół pojazdu z dobrą widocznością w oddali.

Termin zapisu
Dozwolony : przechowywanie z określonych powodów wyłącznie w zakresie absolutnie niezbędnym i niezbędnym do określonego celu; Automatyczne zapamiętywanie wyzwalane predefiniowanymi impulsami (czujniki uderzenia, gwałtowne manewry kierowania/jazdy/hamowania/przyspieszania). Do chwili obecnej sądy w indywidualnych przypadkach uznawały za dopuszczalne sekwencje wideo związane z wydarzeniami trwające od trzech do pięciu minut.
Zabronione : trwałe nagrania, arbitralny wpływ na rozpoczęcie i czas trwania nagrań oraz ich przechowywanie

Ciągłe usuwanie lub nadpisywanie
Dozwolone: ​​trwałe usunięcie poprzez nadpisanie, jeśli nie zaszło żadne zdarzenie uzasadniające przechowywanie (np. wypadek)
Zabronione: zapisanie całej podróży i zapisanie pliku

Ograniczenie dostępu
Dozwolone
 : ​​Ochrona nagrań przed nieuprawnionym dostępem poprzez szyfrowanie i ograniczenia dostępu
Zabronione : niezaszyfrowane nośniki danych, publikacja w kanałach społecznościowych

Prawa osób dotkniętych

Jeżeli po sprawdzeniu powyższych wymagań okaże się, że korzystanie z kamery samochodowej jest niedozwolone , można zasugerować wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu przed organem ochrony danych. Jeżeli ktoś został bezpodstawnie nagrany za pomocą kamery samochodowej, może złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z naruszeniem jego prawa do poufności.

Link do formularza skargi organu ochrony danych

Co zrobić z kamerami zewnętrznymi w standardzie?

Nowoczesne samochody są często wyposażone w różne kamery i czujniki, aby mieć oko na to, co dzieje się wokół samochodu.

Kamery te są używane w systemach wspomagających, takich jak ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu lub radar odległości, zwykle bez funkcji pamięci.

W tym przypadku można założyć, że kamera nie jest używana do nadzoru i jest dopuszczona do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem , a zatem jest dozwolona .

Jakie kary grożą?

Nawet jeśli nagranie z kamery samochodowej jest dopuszczalne według powyższych kryteriów, nie uprawnia to do przekazywania i publikowania nagrań (np. w Internecie).

Naruszenie ochrony danych może skutkować wysoką karą grzywny .

Kamery samochodowe w Europie: w jakich krajach są one dozwolone, a jakie zakazane?

Uwaga, przepisy obowiązujące w innych krajach europejskich można przedstawić jedynie w formie przeglądu, ponieważ krajowy rozwój prawa i orzecznictwo mogą ulegać ciągłym zmianom. Prawnicy klubu starają się regularnie aktualizować te informacje:

Kamery samochodowe są dozwolone w
Bośni i Hercegowinie,
Danii,
Francji ,
Wielkiej Brytanii,
Włoszech,
na Malcie,
Holandii (wyłącznie do użytku prywatnego),
Norwegii,
Szwecji,
Serbii i
Hiszpanii. Kamery samochodowe są ogólnie dozwolone

Rumunii . Kamera nie może zasłaniać pola widzenia kierowcy, a przed opublikowaniem materiału filmowego należy zasłonić wszystkie twarze i tablice rejestracyjne. Materiał filmowy rzadko jest akceptowany w sądzie jako dowód w celu ustalenia przyczyny wypadku.

Na Węgrzech kamera powinna mieć niską rozdzielczość, niepotrzebne dane należy po pięciu dniach usunąć i zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem.

Gdzie należy unikać stosowania kamer samochodowych
W Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Szwajcarii należy unikać ich używania ze względu na obawy związane z ochroną danych.”

https://www.oeamtc.at/thema/vorschriften-strafen/zulaessigkeit-von-dashcams-im-oesterreichischen-strassenverkehr-16180594

Dodatkowo wysłałem dziś (28.06.2024 r.) zapytanie do austriackiego urzędu ochrony danych Österreichische Datenschutzbehörde / Austrian Data Protection Authority.

Poniżej przetłumaczona na język polski odpowiedź z Austriackiego organu ochrony danych – 28.06.2024

Szanowny Panie Ligeza!

Organ ochrony danych osobowych prosi o wyrozumiałość, że udzielając odpowiedzi na zapytania nie można przeprowadzić wstępnego sprawdzenia pod kątem dopuszczalności konkretnego wykorzystania danych, zastosowania lub interpretacji przepisów prawa ani żadnego innego zapytania merytorycznego, gdyż każda odpowiedź wymaga odpowiednia procedura przewidziana przez prawo przed organem ds. ochrony danych lub jakiekolwiek orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego lub sądów powszechnych mogłyby zaszkodzić. W związku z tym nie można udzielić porady prawnej od organu ochrony danych. Organ ochrony danych nie jest przede wszystkim instytucją doradztwa prawnego.

Poniższe informacje nie są wiążące:

Co do zasady kamery samochodowe są niedozwolone, ponieważ najpopularniejsze produkty w niedopuszczalny sposób naruszają podstawowe prawo innych użytkowników dróg do ochrony danych ze względu na ich konfigurację (obszar nagrywania, czas przechowywania). Jednak kamery samochodowe nie są całkowicie zabronione.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: Pytania i odpowiedzi – Organ ochrony danych (dsb.gv.at)

W celu uzyskania dalszych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt z doradcą prawnym specjalizującym się w prawie ochrony danych.

Z wyrazami szacunku

Warto wejść na stronę i przeczytać o szczegółach dotyczących używania kamer samochodowych w Austrii. Są pewne okoliczności, kiedy takie urządzenia można użytkować, jednak jest to bardzo wąski zakres i w szczególnych przypadkach, np. zdarzenie drogowe, wypadki itp. – https://www.dsb.gv.at/download-links/fragen-und-antworten.html#Dashcams

Poniżej część przetłumaczonej na język polski strony odnośnie wideorejestratorów / kamer samochodowych:

Kamery samochodowe
„Kamera samochodowa” (skrót od „kamera na desce rozdzielczej”) to kamera wideo zainstalowana w samochodzie, która rejestruje i rejestruje obraz drogi przed samochodem przez przednią szybę. Ponadto do tylnej i bocznych szyb można przymocować kamery samochodowe, aby rejestrować wszystko, co dzieje się wokół samochodu. Kamery tego typu wykorzystywane są najczęściej w celach dowodowych, aby móc zrozumieć, co wydarzyło się w razie wypadku.

Dopuszczalność:

Co do zasady kamery samochodowe są niedozwolone, ponieważ najpopularniejsze produkty w niedopuszczalny sposób naruszają podstawowe prawo innych użytkowników drogi do ochrony danych ze względu na ich konfigurację (obszar nagrywania, czas przechowywania). Jednak kamery samochodowe nie są całkowicie zabronione – legalność należy sprawdzić w każdym indywidualnym przypadku na podstawie następujących czynników:

 1. Cel
  Przetwarzanie danych (nagrywanie) odbywa się w celu udokumentowania przebiegu wypadku. Przetwarzanie danych może być dozwolone również w celu złożenia skargi do właściwego organu. Zawsze ważne jest, aby nagrania były dokonywane wyłącznie na okazję.
 2. ograniczenia lokalne
  Rejestracja przestrzeni publicznych (w szczególności ulic) jest ograniczona w niezbędnym zakresie: Obszar rejestracji wokół pojazdu jest ograniczony do absolutnego minimum; brak jest monitoringu na dużą skalę; kąt kamery jest przechylony „w dół”; rozdzielczość kamery jest wybierana tak najniżej, jak to możliwe, tak aby wyraźnie widoczny był tylko niewielki obszar wokół pojazdu; Nie można już zidentyfikować osób ani pojazdów znajdujących się dalej.
 3. termin
  W przypadku przechowywania dane będą przechowywane wyłącznie przez okres absolutnie niezbędny. Nawet dane dotyczące wypadków nie mogą być przechowywane przez czas nieokreślony, ale tylko do momentu osiągnięcia celu. Do tej pory sekwencję wideo związaną z wydarzeniem trwającą trzy (BVwG) lub pięć minut (Urząd Ochrony Danych) uznawano za dopuszczalną w indywidualnych przypadkach.
  Jeżeli trwałe przechowywanie danych obrazu (np. wyłączenie procesu nadpisywania) zależy od celowego działania osoby odpowiedzialnej (np. ręcznego naciśnięcia przycisku zapisu lub wyjęcia karty SD), w razie wątpliwości zakłada się, że kamera samochodowa być niedopuszczalne. W takich przypadkach nie można już kontrolować „niewłaściwego użycia” kamery samochodowej do celów innych niż dokumentowanie wypadku. Dopuszczalne jest wyłącznie automatyczne zapisywanie danych obrazu (tzn. zatrzymanie procesu nadpisywania) przy wykorzystaniu predefiniowanych impulsów (czujniki uderzenia, gwałtowne manewry kierowania/jazdy/hamowania/przyspieszania), aczkolwiek w indywidualnych przypadkach ręczne zapisywanie filmów związanych ze zdarzeniami poprzez wyciągnięcie pamięci kartę uznano za dopuszczalną.
 4. regularne usuwanie/nadmierne przechowywanie
  Dane są nadpisywane w sposób ciągły, dopóki nie zajdzie żaden wypadek (proces nadpisywania).
 5. Ograniczenia dostępu
  Zapewnienie integralności i poufności poprzez zastosowanie technik szyfrowania i ograniczeń dostępu.
  Możliwości:

Jeśli kamera samochodowa nie jest dopuszczalna zgodnie z określonymi wymogami, możliwa jest sugestia wszczęcia dochodzenia z urzędu do organu ochrony danych. Jeżeli dana osoba została rzeczywiście nagrana przez nielegalną kamerę samochodową, może złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z naruszeniem jej prawa do zachowania tajemnicy.

Dystrybucja i publikacja:

Jeżeli samo nagranie z kamery samochodowej jest dopuszczalne, nie uprawnia to do przekazywania lub publikowania nagrań (np. w Internecie).

Podstawa prawna:

Opinia prawna organu ochrony danych opiera się zasadniczo na orzeczeniach austriackiego i europejskiego sądu najwyższego, a mianowicie na postanowieniu Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2016 r., Ro 2015/04/0011 oraz wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 11.2014, C-212/13.

Organ ochrony danych stwierdził już, że zapis wideo zdarzenia za pomocą kamery samochodowej może być objęty art. 6 ust. 1 lit. f RODO w indywidualnych przypadkach oraz w celu zgłoszenia właściwemu organowi (decyzja z 5 października 2013 r. 2020, GZ 2020-0,535,661). Decyzją z dnia 10 listopada 2022 r. organ ochrony danych udzielił zezwolenia na przechowywanie zdarzeń w wymiarze 5 minut (decyzja z dnia 10 listopada 2022 r., GZ 2022-0.609.733).

W swojej decyzji z 25 października 2022 r. BVwG zdecydowało, że „osoby w ruchu drogowym świadomie narażają się na widok publiczny i osoby trzecie” i w związku z tym muszą oczekiwać udokumentowania swojego wypadku „najpóźniej w przypadku wypadek.” W ramach tej decyzji zezwolono na nagrania wideo o długości 3 minut, choć w tym konkretnym przypadku materiał wideo został nadpisany

Dodatkowo polecam poczytać, co jest dozwolone, a co zabronione w zakresie użytkowania kamer samochodowych w Austrii na stronie https://www.zurich-connect.at/blog/articles/2023/dashcams-in-oesterreich

Poniżej kilka przetłumaczonych zrzutów z tej strony:

Jak widać, w skrajnych przypadkach, kara za nielegalne używanie kamer samochodowych, tzw. wideorejestratorów w Austrii może wynosić 25 000 euro.

Przy okazji zapraszam do mojego filmu z wyjazdu do Chorwacji 2024 trasą przez Czechy, Austrię i Słowenię. W filmie też zalecam zdemontowanie kamery przed wjazdem do Austrii i nawet pokazuję, jak na stacji w Czechach ją demontuję, tuż przed granicą :).

Views: 47

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl