Systemy czasu pracy – kodeks pracy

Systemy czasu pracy Kodeks Czasu Pracy
15 kwietnia 2015

Systemy czasu pracy “Kodeks pracy określa, jakie systemy czasu pracy, mogą być stosowane przez pracodawców. Należą do nich: – tzw. podstawowy system czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin, – system równoważnego czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu może być przedłużony, co do zasady, do 12 godzin, a przy określonych rodzajach prac – nawet do 16 albo 24 godzin, – system czasu pracy, w którym…

Read More >>