Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Jeżeli jesteś zainteresowany wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, dzięki czemu będziesz mógł:

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego są uprawnione do wykonywania czynności w postaci zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,a ponadto do:

c) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2; (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)

d) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/pozwolenia-i-listy-kwal/282,Listy-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony.html 03.04.2018 r.

Z wpisem na listę możesz:

a) zakładać, obsługiwać oraz dbać u klientów o elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe, które ostrzegają o niebezpieczeństwie dla ludzi i dobytku;

b) zakładać, obsługiwać, awaryjnie otwierać oraz dbać u klientów o urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia, czyli np. sejfy lub skrytki.

Wpis uzyskasz, jeśli:

 • masz 18 lat,
 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii,
 • nie jesteś w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • masz nienaganną opinię powiatowego komendanta policji lub jego odpowiednika z kraju, gdzie teraz mieszkasz (UE, Szwajcaria lub strefa EFTA),
 • masz pozytywne badania lekarskie i psychologiczne,
 • masz wykształcenie zawodowe techniczne (specjalność elektroniczna, elektryczna, łączności, mechaniczna, informatyczna), albo jesteś po kursie na pracownika zabezpieczenia technicznego lub szkoleniu przygotowującym do tych zawodów,
 • masz potwierdzone kwalifikacje.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/23-wpis-na-liste-kwalifikowanych-pracownikow-zabezpieczenia-technicznego 03.04.2018 r.

Musisz zorganizować kilka dokumentów i udać się do Komendy Wojewódzkiej Policji, pod którą podlega Twoje miejsce zamieszkania, celem złożenia wniosku.

Czas oczekiwania na wpis, to około 1 miesiąca, o ile wszystkie dokumenty będą poprawne i kompletne, oraz zgodne z prawdą. Dzielnicowy policjant dostanie z komendy wojewódzkiej zlecenie, że musi Ciebie zweryfikować i jednocześnie w sądzie okręgowym muszą Ciebie sprawdzić.

i po około 3-5 tygodniach otrzymasz kopertę z Komendy Wojewódzkiej Policji z zaświadczeniem.

 

1) wniosek, który musisz wypisać

http://wpa.policja.waw.pl/download/188/143934/wniosekLKPZT.doc

2) dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2213);

DYPLOM STUDIÓW oryginał oraz KSERO, pracownik KWP sprawdzi zgodność i ksero sobie zostawia, oryginał zabierasz

3) oświadczenie wnioskodawcy:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;

OBYDWA oświadczenia w jednym wzorze, do pobrania tutaj:

http://wpa.policja.waw.pl/download/188/143935/OswiadczeniedoLKP.doc

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

Orzeczenie uzyskasz w Medycynie Pracy, np. http://noviamed.com.pl/ w Chorzowie lub innych podobnych wysokiej jakości zakładach, które mają wiedzę, jakie badania musisz przejść. Orzeczenie lakarskie może wystawić tylko i wyłączenie uprawiony lekarz medycyny pracy.

Alternatywnie można udać się do szpitala MSWiA, w wojewódzkim mieście najczęściej występuje taki i być może tam uzyskasz odpowiednie orzeczenie lekarskie, należy najpierw to zweryfikować telefonicznie.

W orzeczeniu musi wyraźnie pisać, że jest to orzeczenie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia funkcji pracownika zabezpieczenia technicznego, bez tego wpisu prawdopodobnie przy składaniu wniosku zostaniesz odesłany z kwitkiem, że masz zorganizować odpowiednie orzeczenie lekarskie.

5) pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)). Tego nie trzeba, jeśli masz dyplom studiów technicznych:

Wpis uzyskasz, jeśli masz wykształcenie zawodowe techniczne (specjalność elektroniczna, elektryczna, łączności, mechaniczna, informatyczna), albo jesteś po kursie na pracownika zabezpieczenia technicznego lub szkoleniu przygotowującym do tych zawodów.

Potwierdzenie kwalifikacji dotyczy TYLKO osób, które uzyskały takie uprawnienia w Państwach UE poza granicami Polski.

Kursy, szkolenia czy wykształcenie dotyczą ogólnie możliwości ubiegania się o taki wpis.

6) Uiścić opłatę 17 zł do Urzędu Miasta, na konto opłat skarbowych i wydrukować potwierdzenie przelewu z banku. Przykładowy rachunek z Urzędu Miejskiego Katowice – https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=356&idr=89529&menu=570

 

 • 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 / OPŁATA SKARBOWA – Jak jesteś z innego województwa, to opłacasz w swoim.

 

6. Jeśli prowadzisz firmę, musisz dodać działalność do PKD.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Wpis uzyskasz, jeśli:

 • masz 18 lat,
 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii,
 • nie jesteś w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • masz nienaganną opinię powiatowego komendanta policji lub jego odpowiednika z kraju, gdzie teraz mieszkasz (UE, Szwajcaria lub strefa EFTA),
 • masz pozytywne badania lekarskie i psychologiczne,
 • masz wykształcenie zawodowe techniczne (specjalność elektroniczna, elektryczna, łączności, mechaniczna, informatyczna), albo jesteś po kursie na pracownika zabezpieczenia technicznego lub szkoleniu przygotowującym do tych zawodów,
 • masz potwierdzone kwalifikacje.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/23-wpis-na-liste-kwalifikowanych-pracownikow-zabezpieczenia-technicznego

 

Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub chcesz zweryfikować informacje, zadzwoń do WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH w swojej KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI i tam uzyskasz wszelkie potrzebne informacje.

Views: 1054

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl