Jak podłączyć czujnik ruchu OSPEL ŁP-16 – montaż konfiguracja instrukcja test

Elektroniczny czujnik ruchu służy do automatycznego załączania źródeł światła oraz sprzętu sygnalizacyjnego
(np. w domowych systemach alarmowych).
Sprawdź cenę na Ceneo: http://bit.ly/36t62AT

Konstrukcja czujnika umożliwia jego zastosowanie do budowania
szeregowych instalacji złożonych z dowolnej liczby czujników, jak również z innymi standardowymi łącznikami
do użytku domowego (np. jednobiegunowy lub zmienny). Przykładowe schematy instalacji umieszczono poniżej
niniejszej instrukcji.
Sterownie czujnikiem odbywa się poprzez naciskanie przycisku znajdującego się w lewym dolnym rogu
pokrywy zewnętrznej oznaczonego ON/OFF/MODE. Istnieje możliwość ustawienia jednego z czterech trybów
pracy:

 1. OFF – tryb wyłączony (czujnik całkowicie wyłączony)
 2. ON – tryb włączony (czujnik włącza oświetlenie na stałe – pełni funkcję łącznika jednobiegunowego)
  dioda przekaźnika pali się na kolor czerwony
 3. RUCH – tryb, w którym włączenie oświetlenia następuje w chwili, kiedy czujnik wykryje ruch
  niezależnie od stopnia natężenia światła w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik (dzień
  lub noc). Dioda trybu „ruch” zapala się na kolor zielony. Dioda „przekaźnika” pali się na zielono, jeżeli
  oświetlenie jest wyłączone lub na czerwono, jeżeli oświetlenie jest załączone.
 4. RUCH – NOC – tryb, w którym włączanie oświetlenia następuje w chwili wykrycia ruchu przez
  czujnik, ale tylko w przypadku, gdy natężenie światła w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest
  czujnik spada poniżej określonego poziomu. Poziom ten definiuje użytkownik poprzez przekręcanie
  pokrętła regulacyjnego (opisanego jako LUX) znajdującego się na module sterownia pod pokrywą
  zewnętrzną czujnika. Zakres regulacji mieści się w granicach od 0 do 1000 lux. Podczas tego trybu
  dioda „ruch – noc” pali się na zielono, natomiast dioda przekaźnika pali się na zielono, jeżeli
  oświetlenie jest wyłączone lub na czerwono, jeżeli oświetlenie jest załączone.
 5. RANDOM – tryb symulacji obecności – jest formą zabezpieczenia pomieszczenia przed włamaniem
  podczas długotrwałej nieobecności użytkownika. Po zapadnięciu zmierzchu czujnik w losowo
  wybranym czasie w zakresie od 10 do 60 min włączy oświetlenie na ustawiony przez użytkownika
  czas, pomnożony przez losowy mnożnik z zakresu 13. Regulacji nastawy czasu dokonuje się za
  pomocą pokrętła (opisanego jako TIME) umieszczonego na module sterowania. Zakres regulacji mieści
  się w granicach 3s 5min.
  Funkcja blokady przycisku sterowania
  W przypadku zainstalowania wyrobu w obiekcie publicznym (np. hotel), administrator budynku często
  nie życzy sobie, aby przypadkowe osoby dysponowały możliwością zmiany nastawy trybu pracy czujnika ruchu.
  Należy wówczas skorzystać z funkcji blokady przycisku sterowania. Inicjujemy ją naciskając i przytrzymując
  powyższy przycisk przez okres ok. 10s. W trakcie tej nastawy czujnik nie będzie reagował na krótkotrwałe
  naciskanie przycisku. Odwołanie funkcji blokady realizujemy również poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
  przycisku przez okres ok. 10s.

Montaż przeprowadzać przy wyłączonych bezpiecznikach

 1. Zdemontować pokrywę zewnętrzną naciskając płaskim wkrętakiem zaczepy na bocznych ściankach
  pokrywy.
 2. Odkręcić wkręty montażowe znajdujące się w dwóch narożnikach obudowy.
 3. Wyciągnąć moduł sterowania oraz ramkę zewnętrzną z modułu zasilacza łącznika.
 4. Podłączyć przewody instalacyjne do modułu zasilacza wg jednego ze schematów zamieszczonych
  na odwrocie instrukcji.
 5. Zamocować w puszce moduł zasilacza łącznika.
 6. Ułożyć na metalowym mostku ramkę zewnętrzną oraz ramkę ozdobną i lekko naciskając wcisnąć
  moduł sterowania do modułu zasilacza.
 7. Zakręcić wkręty montażowe
 8. Dokonać za pomocą pokręteł regulacyjnych nastawy czasu załączenia przekaźnika oraz natężenia
  światła zadziałania czujnika zmierzchowego.
 9. Założyć pokrywę upewniając się o należytym zatrzaśnięciu zaczepów.
 10. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania.
  UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym instalację powinna
  przeprowadzać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

https://www.ospel.pl/elektroniczny-czujnik-ruchu-3

Views: 42

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl